Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto kirjattu kirje

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin tiedoksiannolla testamentin saaja ilmoittaa perillisille haluavansa vedota hänelle testamentissa myönnettyyn oikeuteen. Testamentin tekijän kuoltua testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Mikäli testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, testamentti annetaan tiedoksi valtiokonttorille. Jos testamentilla on useampia saajia, yhden saajan suorittama tiedoksianto luetaan myös muiden hyväksi. Perillisille on annettava tiedoksiannon yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentti on tehty suullisesti, perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta, tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Laista ei suoraan ilmene, kuinka tiedoksianto tulee käytännössä toteuttaa, joten kirjatun kirjeen käyttö on sinänsä myös mahdollista.

Lain mukaan tiedoksiannon tulee tapahtua joko haastemiehen välityksellä, tai muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon tapahtuu useasti niin, että testamentin saaja lähettää perillisille kirjeellä testamentista oikeaksi todistetun jäljennöksen, sekä pyynnön lähettää tiedoksisaantitodistuksen vastauksena. Kirjatulla kirjeellä lähetetty testamentti on kirjeen lähettäjän seurattavissa, ja myös vastaanottaja saa sen saapumisesta ilmoituksen, mutta siihen liittyy toki aina katoamisen riski. Mikäli mahdollista, testamentti on usein kannattavaa antaa tiedoksi todisteellisesti, jolloin tiedoksisaamisilmoituksen allekirjoittaa perillisen lisäksi samanaikaisesti kaksi todistajaa. Tiettyjä muotomääräyksiä noudattaen testamentin todisteellinen tiedoksianto on mahdollista myös perunkirjoitustilaisuudessa.

Testamentin täytäntöönpano edellyttää sen antamista tiedoksi. Perillisen kannalta riittävänä tiedoksiantona on yleensä häneltä otettu allekirjoitus hänelle toimitettuun tiedoksiantoilmoitukseen. Testamentin saajalla on todistustaakka siitä, että testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Jos perillinen on poissaoleva, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja, jolle testamentin voi antaa pätevällä tavalla tiedoksi. Näin testamentin saaja voi täyttää tiedonantovelvoitteensa, vaikka perillistä ei saataisikaan tavoitettua. Mikäli perillinen välttelee tiedoksiantoa, se voidaan suorittaa myös haastemiehen välityksellä.

Tiedoksiannolla on merkitystä sekä perillisen, että testamentin saajan oikeuksien kannalta. Tiedoksiantotapa on sinänsä testamentin saajan valittavissa, kunhan perilliseltä saadaan tiedoksiantoilmoitus pätevällä tavalla. Testamenttiin liittyvistä kysymyksistä voi tarvittaessa kysyä lisää tietoa lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa