Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksianto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentattua omaisuutta ei ole pakko ottaa vastaan, mutta jos testamentin saaja tai saajat haluavat heille testamentatun omaisuuden itselleen, edellytetään heiltä aktiivisia toimenpiteitä. Heidän on nimittäin annettava testamentti tiedoksi perillisille, jos he haluavat vedota testamenttiin. Testamentti voidaan antaa tiedoksi milloin tahansa perittävän kuoleman jälkeen. Mikäli testamentin saaja on kuollut ennen kuin hän on ehtinyt saattaa testamenttiin perustuvaa oikeuttaan voimaan, voivat hänen oikeudenomistajansa antaa testamentin tiedoksi perillisille. Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen, eikä esimerkiksi ole riittävää, että testamentti annetaan tiedoksi kuolinpesään määrätylle pesänselvittäjälle. Kuitenkin, jos testamentin saajia on useita, on yhden toimittama tiedoksianto pätevä myös muiden osalta.

Lähtökohtaisesti testamentti annetaan tiedoksi perittävän rintaperillisille eli lapsille tai näiden jälkeläisille. Jos kuitenkin perittävällä ei ole rintaperillisiä, perii hänen puolisonsa hänet. Tällöin testamentti on annettava tiedoksi sekä leskelle että ensiksi kuolleen puolison toissijaisille perillisille (isä, äiti, veli, sisar tai veljen tai sisaren jälkeläinen), joilla on lähin oikeus perintöön. Jollei testamentin tekijältä ole jäänyt perillisiä, on testamentti annettava tiedoksi valtiokonttorille.

Testamentti on annettava perillisille tiedoksi todistettavasti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat tiedoksiantolomakkeen yhtäaikaisesti perillisen kanssa. Lomakkeen avulla voidaan osoittaa, että perillinen on saanut testamentin tiedoksi ja moiteaika on alkanut. Tiedoksianto voi tapahtua myös haastemiehen välityksellä. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun perillinen välttelee tiedoksiantoa.

Testamentin tiedoksianto edellyttää testamentin saajalta aktiivisia toimenpiteitä. Vaikka perillinen tietäisikin testamentin sisällön, ei moiteaika ala kulua ennen kuin testamentti on nimenomaisesti annettu perilliselle tiedoksi. Riittävä tiedoksianto ei myöskään ole se, että testamentti näytetään perunkirjoitustilaisuudessa, vaan edellytetään, että testamentin saaja lukee testamentin ääneen ja esittää alkuperäisen testamentin perillisille. Lisäksi näistä toimista on otettava maininta perukirjaan. Tämän jälkeen perillinen allekirjoituksellaan vahvistaa tiedoksiannon. Vaikka testamentti annettaisiin tiedoksi perunkirjoitustilaisuudessa, on perillisille silti annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa