Minilex - Lakipuhelin

Testamentin antaminen tiedoksi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun testamentin tekijä on kuollut, testamentin saajan tulee antaa testamentti perilliselle tiedoksi, jotta testamentin määräykset voisivat tulla lainvoimaisiksi. Tiedoksi antaminen voi tapahtua joko haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavalla tavalla. Perillisille on samalla annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Kun on kyse suullisesta testamentista, perillisille annetaan oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulusteluun liittyvästä tuomioistuimen pöytäkirjasta tai vastaava kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Jos testamentin saajia on useita, on yhden heistä toimittama tiedoksianto pätevä myös muiden osalta.

Testamentti on annettava jokaiselle perilliselle erikseen tiedoksi. Jos testamentin tekijältä jäi rintaperillisiä, testamentti on annettava tiedoksi vain heille. Tällöin sitä ei tarvitse antaa leskelle tiedoksi, koska leski ei ole perillisasemassa. Mikäli rintaperillisiä ei ole, leski on perillisasemassa, ja testamentti tulee antaa hänelle tiedoksi. Tällöin se tulee antaa tiedoksi myös testamentin tekijän toisen parenteelin perillisille, joita ovat vanhemmat, siskot ja veljet sekä sisarusten jälkeläiset. Tieto annetaan niille toisen parenteelin perillisille, joilla on tiedoksi antamisen hetkellä lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Mikäli testamentin tekijällä ei ole perillisiä, testamentti annetaan tiedoksi valtiokonttorille.

Testamentin todisteellisesta tiedoksisaannista alkaa kulua moitekanteen nostamisen määräaika, joka on kuusi kuukautta tiedoksisaannista. Perilliset voivat moittia testamenttia, jos he epäilevät sen olevan jollakin laissa säädetyllä perusteella pätemätön (ks. testamentin moite).

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa