Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja tiedoksiantaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin tiedoksiannolla viitataan siihen, että testamentinsaajan tulee antaa testamentti tiedoksi perillisille, mikäli hän aikoo vedota siihen. Testamentin tiedoksianto on siis testamentin saajalle asetettu velvollisuus.

Testamentti voidaan antaa tiedoksi milloin tahansa perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Tiedoksiannossa tulee kuitenkin huomata kymmenen vuoden vanhentumisaika. Jos testamentinsaaja ei kymmenen vuoden kuluessa testamentintekijän kuolemasta ilmoita vetoavansa testamenttiin, vanhenee hänen oikeutensa testamentiin pysyvästi.

Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Tiedoksiantaminen on tehtävä esimerkiksi haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavasti. Myös testamentinsaajan avustaja voi hoitaa tiedoksiannon. Tiedoksiantamisen yhteydessä perillisille tulee antaa oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentti on tehty suullisesti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Jos testamentissa on nimetty useita testamentinsaajia, riittää, että yksi heistä antaa testamentin tiedoksi perillisille.

Huomaathan, että oikeustila on artikkelin kirjoittamisen jälkeen saattanut muuttua. Epäselvissä asioissa lisätietoa tarjoavat Minilexin muut artikkelit, lakipuhelin, sekä Minilexin lakimiehet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa