Minilex - Lakipuhelin

Testamentin osittainen hyväksyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos testamentti hyväksytään vain osittain, jäljelle jäävästä osasta on tällöin luovuttu. Osittaista testamentin hyväksyntää voidaan yleisesti pitää pätevänä oikeustoimena. Henkilö täten säilyttää yhä asemansa perinnönjaossa. Perinnöstä ei voi luopua tehokkaasti osittain, mutta osittainen testamentin hyväksyminen katsotaan tehokkaaksi. Testamentin tehokkaassa osittaisessa hyväksymissä perintöveroa ei koidu osittaiselle hyväksyjälle. Perinnöstä ei voi käytännössä luopua tehokkaasti vain osittain. 

Kun testamentti hyväksytään osittain, tulee luovutetusta osasta laatia tahdonilmaisu lain vaatimalla tavalla kirjallisesti. Jos testamentinsaaja antaa testamentin tiedoksi perillisille, hänen katsotaan vastaanottaneen testamentin.

Testamenttia ei voi hyväksyä tehokkaasti vain osittain silloin, kun perillisen saanto tosiasiallisesti perustuu lakimääräiseen perimykseen. Testamentin osittaista hyväksyntää saattaa rajoittaa testamentin sisältö. Jos testamentti hyväksytään vain tietyiltä osin, joutuu tämä itse vastuuseen perintöveroista. Vero määrätään tällöin kuitenkin testamentista luopujalle vain siltä osin omaisuudesta, josta testamentinsaaja ei ole luopunut. 

Esimerkkitilanteita

Ensimmäisessä esimerkkitilanteessa omistusoikeustestamentti vastaanotetaan hallintaoikeustestamenttina. Toinen tyyppitilanne voisi koskea tapausta, jossa testamentinsaaja luovuttaa osan testamentilla saadusta omaisuudesta perillisille, jotta nämä eivät moittisi testamenttia.

Tyypillisin syy vain osittaiseen testamentin hyväksymiseen ovat veroedut. Kun perintö siirtyy yhden sukupolven yli, ei veroa tarvitse maksaa kuin hyväksytystä osuudesta. Testamentatusta omaisuudesta ei tarvitse myöskään maksa veroja kahteen kertaan. Velkaisuus saattaa myös olla syynä vain osittaiseen hyväksymiseen. Halutaan mahdollisesti varmistaa, ettei testamentilla saatu omaisuus mene velkojille. 

Ei ole kovin yksiselitteistä, kuka saa testamentin hyväksymättömän osan. Silloin, kun  testamentista ei johdu muuta, määräytyy luopujan osuus sille, joka olisi sen saanut ilman testamentin olemassaoloa. Perintökaaren mukaan testamentin laatijan tahto tulee kuitenkin täyttää. Hyväksymätön testamentattu omaisuus ei mene aina automaattisesti omille sijaantuloperillisille vaan toisenlaisiakin tapauksia on. 

Myös oikeuskäytäntö on hyväksynyt ainakin tietyissä tilanteissa osittaisen testamentista luopumisen, jossa siis testamentti hyväksytään osittaisesti.

Vinkit

- Vero määräytyy testamentin osittaiselle hyväksyjälle vain siltä osin, kun testamentti on hyväksytty. 

Varoitukset

- Testamentti saattaa olla sisällöltään sen osittaista hyväksymistä rajoittava. 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa