Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksymisen muoto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin hyväksyminen on tehtävä perittävän kuoltua testamentin saajalle määrämuodossa eli kirjallisesti. Jos perillinen hyväksyy testamentin perittävän vielä eläessä, on hyväksyminen tällöinkin tehtävä kirjallisesti. Tällöin hyväksymistahdonilmaisu annetaan kuitenkin testamentin tekijälle eli perittävälle itselleen. Testamentin hyväksymisen on siten tapahduttava kirjallisessa muodossa. Pelkkä suullinen myötäily tai muuten osoitettu positiivinen suhtautuminen tehtyyn testamenttiin ei tarkoita sitä, että perillisen voitaisiin katsoa hyväksyneen testamentin. Usein perillinen hyväksyy testamentin samassa yhteydessä, kun testamentin saaja antaa testamentin hänelle tiedoksi. Tiedoksiantolauseke on usein kirjoitettu esimerkiksi seuraavaan muotoon: "Minä allekirjoittanut ilmoitan täten saaneeni tiedon tästä testamentista sekä vastaanottaneeni siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen. Ilmoitan hyväksyväni testamentin ja sitoutuvani olemaan sitä moittimatta." Jos perillinen haluaa hyväksyä testamentin mutta säilyttää kuitenkin oikeutensa vaatia lakiosaa, tulee tiedoksisaantitodistukseen merkitä tätä koskeva varauma. Jos hyväksymistahdonilmaisusta ei nimittäin käy ilmi, koskeeko se moiteoikeudesta luopumista vai lakiosasta luopumista, on hyväksymisen katsottava koskevan molempia seikkoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa