Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen perukirjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti pitää antaa tiedoksi vainajan perillisille. Tiedoksianto on testamentin saajan tehtävä. Jos testamentin saajia on useita, riittää että yksi saaja tekee tiedoksiannon kaikkien puolesta. Sen sijaan kaikille perillisille pitää testamentti antaa tiedoksi erikseen. Näin varmistetaan, että jokaisella oikeudenomistajalla on mahdollisuus moittia testamenttia.

Tiedoksianto pitää tehdä todisteellisesti. Se voidaan tehdä haastemiehen välityksellä tai muulla tavoin. Tiedoksianto voidaan tehdä myös perunkirjoitustilaisuudessa, mutta pelkkä maininta testamentin olemassaolosta ei riitä. Testamentin tekijän lakimääräisten perillisten pitää saada tietoonsa testamentin sisältö, ja tämä pitää merkitä perukirjaan.

Perilliset voivat halutessaan hyväksyä testamentin perunkirjoitustilaisuudessa. Hyväksyminen voidaan kirjata perukirjaan. Testamentin hyväksyminen tarkoittaa, että hyväksyjä sitoutuu testamentin määräyksiin, eikä halua moittia testamenttia. Testamenttia ei kannata hyväksyä, ennen kuin testamenttiin on tutustunut kunnolla. Hyväksymisen jälkeen testamentti voidaan panna täytäntöön ja tehdä perinnönjako. Kaikkien perillisten on kuitenkin hyväksyttävä testamentti, ennen kuin perinnönjakoon voidaan ryhtyä. Toinen vaihtoehto on odottaa moiteaika, joka alkaa kulua testamentin tiedoksiantamisesta. Moiteajan kuluttua testamentti katsotaan päteväksi, jos kukaan ei ole nostanut moitekannetta.

Perukirjassa testamentin voivat hyväksyä perunkirjoituksessa paikalla olevat pesän osakkaat sekä ne, jotka ovat valtakirjalla tai edunvalvojan välityksellä edustettuna. Toisen puolesta ei voi hyväksyä testamenttia ilman valtuutusta. Rintaperillisten kannatta vielä tarkentaa, hyväksyvätkö he testamentin sellaisenaan vai aikovatko he vaatia lakiosaansa. Muutoin on vaarana, että mahdollisuus lakiosan vaatimiseen menetetään. Jos halutaan, että testamentti hyväksytään perukirjassa, kannattaa testamentti antaa tiedoksi hyvissä ajoin ennen perunkirjoitusta, jotta perilliset ehtivät tutustua siihen riittävän perusteellisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa