Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen: perintö ja testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin hyväksyminen tarkoittaa sitä, että perillinen ilmoittaa hyväksyvänsä testamentin sisällön. Testamentin hyväksyminen merkitsee kanneoikeudesta luopumista. Testamentin hyväksyjä ei voi moittia testamenttia laissa säädetyillä moiteperusteilla. Perillinen voi hyväksyä testamentin perittävän eläessä tai testamentin tekijän kuoleman jälkeen.

Testamentin tekijän kuoleman jälkeen hyväksymistahdonilmaisu annetaan kirjallisesti testamentin saajalle. Perillinen voi hyväksyä testamentin moiteaikana eli kuudessa kuukaudessa siitä, kun testamentti on annettu hänelle tiedoksi. Moiteajan kuluttua umpeen testamenttia ei enää ole tarpeen hyväksyä sen vuoksi, että siitä on tullut lainvoimainen. Yleensä perillinen ilmoittaa hyväksyvänsä testamentin samassa yhteydessä kun, testamentin saaja antaa testamentin tiedoksi perilliselle.

Perillinen voi hyväksyä testamentin kuitenkin jo testamentin tekijän eläessä. Tällöin hyväksymistahdonilmaisu annetaan kirjallisesti testamentin tekijälle eli perittävälle itselleen. Testamenttia ei tarvitse antaa tiedoksi sellaiselle perilliselle, joka on tällä tavalla jo hyväksynyt testamentin, eikä testamentin hyväksyjä voi nostaa testamentin moitekannetta. Testamentin hyväksyminen on siis yksi mahdollinen tapa luopua perinnöstä ennakolta.

Jos lakiosaperillinen hyväksyy testamentin perittävän eläessä, on hänelle maksettava lakiosaa vastaava kohtuullinen vastike, jollei hänen puolisolleen testamentin tahi jälkeläisilleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta. Muu kuin lakiosaperillinen voi hyväksyä testamentin perittävän eläessä ilman korvaustakin. Jos rintaperillinen hyväksyy testamentin vasta perittävän kuoltua, hänellä ei ole oikeutta saada mitään erityistä korvausta testamentin hyväksymisen perusteella.

Jos perillisiä on useampia ja vain yksi perillinen hyväksyy testamentin, ei tällä ole vaikutusta muiden perillisten oikeuteen moittia testamenttia. Jos perillisiä on vain yksi, ja hän hyväksyy testamentin, tulee testamentista hyväksymisen perusteella lainvoimainen ja testamentin saajan saannosta lopullinen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa