Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen ja lakiosan vaatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin hyväksyminen voi tarkoittaa moiteoikeudesta luopumista tai lakiosasta luopumista. Jos perillisen antamasta hyväksymistahdonilmaisusta ei käy ilmi, kummanlaista luopumista hyväksymisellä on tarkoitettu, on hyväksymisen katsottava koskevan molempia seikkoja. Puhutaan testamentin kokonaishyväksymisestä. Jos testamentin hyväksyminen tapahtuu siis ehdoitta, menettää hyväksyjä lakiosansa. Jos perillinen haluaa hyväksyä testamentin ja luopua siten moiteoikeudestaan, mutta säilyttää tästä huolimatta oikeutensa vaatia lakiosaa, on hyväksymistahdonilmaisuun syytä erikseen liittää lakiosaa koskeva varauma. Perillinen ei siten menetä oikeuttaan lakiosaan, jos hän testamentin hyväksymisen yhteydessä ilmoittaa vaativansa lakiosaansa.

Jos kysymyksessä on kuitenkin puolisoiden välinen keskinäinen testamentti, ei kokonaisluopumista koskevaa tulkintaolettamaa voida soveltaa. Jos puolisoiden yhteinen rintaperillinen sen tarkemmin erittelemättä hyväksyy eloonjääneen puolison hyväksi tehdyn testamentin, ei lähtökohtana voi olla, että lakiosaperillisen katsotaan luopuneen sekä moiteoikeudestaan että lakiosastaan. Rintaperillinen tahtoo hyväksymistahdonilmaisullaan yleensä säilyttää lesken turvatun aseman mutta säilyttää samalla myös oikeutensa ensiksi kuolleen puolison jälkeen. Jos yhteinen rintaperillinen ensiksi kuolleen vanhempansa jälkeen hyväksyy eloonjääneen puolison hyväksi tehdyn testamentin, koskee hyväksymistahdonilmaisu siksi vain moiteoikeudesta luopumista. Tästä huolimatta perillisen tulee tehdä lakiosailmoitus testamentin saajalle kuudessa kuukaudessa siitä, kun testamentti annettiin hänelle tiedoksi, jos hän haluaa säilyttää lakiosaoikeutensa ensiksi kuolleen puolison jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa