Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen ja edunvalvoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan, että perilliset hyväksyvät testamentin. Testamentti voidaan hyväksyä vapaamuotoisesti. Testamentilla poiketaan lainmukaisesta perinnönjaosta, joten perillisten hyväksyntä on tarpeen. Suomen oikeuden mukaan perillisillä on oikeus moittia testamenttia, jos testamentti loukkaa heidän lakiosaansa tai testamentissa on muu virhe. Hyväksynnällä perillinen luopuu oikeudestaan moittia testamenttia. Hyväksynnällä perillinen voi myös luopua lakiosastaan tai testamentin voi hyväksyä ehdollisena siten, että lakiosaoikeus pysyy voimassa. Perillisen edunvalvoja voi hyväksyä testamentin perillisen puolesta eräissä tilanteissa.

Edunvalvoja määrätään esimerkiksi alaikäiselle ja muulle vajaavaltaiselle. Vajaavaltainen on henkilö, joka tarvitsee apua etujensa valvonnassa. Vajaavaltainen ei itse voi hyväksyä testamenttia. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen huoltajansa eli vanhemmat. Täysi-ikäiselle vajaavaltaiselle määrätään edunvalvoja. Perinnönjakotilanteessa on mahdollista, että alaikäisen ja hänen vanhempiensa edut ovat ristiriidassa. Näin esimerkiksi silloin, kun vanhemmalle on testamentattu omaisuutta, joka loukkaa alaikäisen perintöoikeutta. Tällöin alaikäiselle on määrättävä edunvalvojan sijainen. Edunvalvoja määrätään myös sellaiselle perilliselle, joka on tuntematon tai jonka olinpaikka on tuntematon ja tätä ei siten voida tavoittaa.

Lähtökohtaisesti edunvalvoja ei voi hyväksyä testamenttia päämiehensä puolesta, jos se rikkoo perillisen oikeutta lakiosaan. Testamentin hyväksyminenhän on testamentin saajan eikä perillisen eduksi. Testamentin hyväksyminen rinnastuu perinnöstä luopumiseen joltakin osin. Edunvalvojan tulee toimia päämiehensä etujen mukaisesti ja perinnöstä luopuminen ei lähtökohtaisesti ole päämiehen edun mukaista. Edunvalvojan on saatava holhousviranomaisen lupa päämiehen perinnöstä luopumiseen tai perintöosuuden luovuttamiseen.

Henkilölle voidaan määrätä edunvalvoja, vaikka tämä ei ole vajaavaltainen. Edunvalvoja voidaan määrätä esimerkiksi hoitamaan henkilön taloudellisia asioita. Tällainen edunvalvoja ei voi hyväksyä testamenttia päämiehensä puolesta. Päämies voi tässä tilanteessa itse hyväksyä testamentin, vaikka menettäisi siten täysin oikeutensa perintöön.

Edunvalvontavaltuutus on vielä erillinen edunvalvontatilanne, jota koskee oma säätelynsä. Edunvalvontavaltuutus tarkoittaa valtuutusta, jossa henkilö itse etukäteen valtuuttaa toisen hoitamaan asioitaan tarvittaessa. Edunvalvontavaltuutuksella voidaan varsin vapaasti sopia edunvalvojan toimivallasta. Edunvalvontavaltuutuksella on mahdollistaa antaa edunvalvontavaltuutetulle valtuutus testamentin hyväksymiseen. On periaatteessa mahdollista, että edunvalvontavaltuutettu luopuu perinnöstä valtuuttajan puolesta ilman holhousviranomaisen lupaa. Tällöin lähtökohtana tulee kuitenkin olla valtuuttajan etu tai nimenomainen tahto.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa