Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen alaikäisen puolesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillinen menettää oikeutensa moittia testamenttia, mikäli hän hyväksyy sen. Testamentin hyväksyminen edellyttää sen hyväksyjältä oikeustoimikelpoisuutta. Jos perillinen on vajaavaltainen, eli alaikäinen tai vajaavaltaiseksi julistettu, testamentin voi hänen puolestaan hyväksyä hänen edunvalvojansa. Testamentti voidaan hyväksyä joko testamentin tekijän eläessä tai tämän kuoleman jälkeen. Hyväksymistahdonilmaisun tehneen perillisen oikeus lakiosaan riippuu tämän ilmaisun sisällöstä. Muut kuin lakiosaperilliset voivat hyväksymällä testamentin luopua perinnöstään korvauksetta.

Testamentin hyväksyminen edellyttää sen saamista tiedoksi. Alaikäisen osalta testamentti voidaan antaa tiedoksi tämän edunvalvojalle. Alaikäisen edunvalvojina toimivat normaalitapauksissa tämän vanhemmat. Mikäli he ovat kuitenkin saman kuolinpesän edustajia, jolloin heidän välillään on eturistiriita, alaikäiselle on määrättävä edunvalvojan sijainen huolehtimaan hänen oikeuksistaan. Eturistiriita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun alaikäinen lapsi ja hänen vanhempansa ovat saman kuolinpesän osakkaita joko perillisasemassa tai testamentin saajina. Lakimääräisen edunvalvojan, joka on useimmiten alaikäisen perillisen vanhempi, oikeutta testamentin hyväksymiseen rajoittaa alaikäisen perillisen oikeus lakiosaan.

Testamentin hyväksyminen voi joissain tilanteissa johtaa siihen, että hyväksyjä luopuu samalla perinnöstään. Luopuminen johtuu tällöin testamentin sisällöstä, jolloin perillinen useissa tapauksissa luopuu perinnöstään toisen henkilön hyväksi. Edunvalvojalla ei ole oikeutta luopua perinnöstä alaikäisen puolesta ilman holhousviranomaisen lupaa. Viranomainen voi antaa luvan, mikäli se katsoo toimenpiteen olevan päämiehen edun mukainen.

Testamentin hyväksyminen voidaan riitauttaa sen perusteella, että hyväksymistahdonilmaisun antanut ei ole oikeustoimikelpoinen. Alaikäisen tekemä hyväksyminen on siten pätemätön, eikä hän voi itse hyväksyä testamenttia. Alaikäisen edunvalvoja voi puolestaan hyväksyä testamentin hänen puolestaan. Lakimääräisinä edunvalvojina toimivat vanhemmat ovat oikeutettuja hyväksymistahdonilmaisun antamiseen, mikäli heidän oma etunsa ei ole ristiriidassa alaikäisen edun kanssa. Ennen testamentin hyväksymistä sen sisältöön on suositeltavaa tutustua kattavasti. Liian ylimalkainen hyväksymisen ilmaisu voi pahimmassa tapauksessa johtaa oikeuden menetyksiin, tahdonilmaisun sisällön muotoilemisesta riippuen. Testamentin ja siitä johtuvien oikeustoimien sisällön määrittämiseksi on suositeltavaa käyttää asiantuntevaa lakimiestä apuna.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa