Minilex - Lakipuhelin

Tavanomainen henkilökuntaetu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavanomainen ja kohtuullinen henkilökuntaetu voi olla verovapaata tuloa, ellei laista muuta johdu. Verovapauden edellytyksenä on, että etu kohdistetaan koko henkilökunnalle tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä oleville.

Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi henkilökunta-alennukset työnantajan tuottamista tai kaupan pitämistä tavaroista tai palveluksista. Sama koskee työnantajan järjestämää terveydenhuoltoa, lukuun ottamatta työnantajan suorittamaa korvausta terveydenhuollosta tai sairaudesta johtuvista kustannuksista.

Verovelvollisen veronalaiseksi tuloksi ei katsotaan myöskään merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena, etua työnantajan järjestämästä virkistys- tai harrastustoiminnasta, eikä etua työnantajan järjestämästä yhteiskuljetuksesta asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla.

Veronalaista tuloa ei synny työnantajan tilapäisesti järjestämästä sairaan lapsen hoidosta siltä ajalta, jona työntekijällä olisi oikeus hoitovapaaseen täysin palkkaeduin. Tilapäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä enintään neljän päivän pituista hoitojaksoa yhtä sairastapausta kohden.

Veronalaista tuloa ei ole myöskään toimialalla tavanomainen ja kohtuullinen etu, jonka palveluksessa tai palveluksesta eläkkeellä oleva verovelvollinen saa työnantajalta matkaan oikeuttavana vapaa- tai alennuslippuna. Työntekijän työkäyttöä varten järjestetyn tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö ei myöskään ole veronalaista tuloa.

Virkistys- ja harrastustoiminnaksi katsottavana etuna pidetään myös enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi käyntiä museossa, teatterissa, oopperassa, elokuvateatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä tai muussa vastaavassa eri taiteenaloihin liittyvässä tapahtumassa tai tilaisuudessa, taikka käyntiä tiedekeskuksessa tai urheilutapahtumassa sekä osallistumista ohjatulle toiminnalliselle taidekurssille. Edellytyksenä verovapaudelle on, että etu on ainoastaan työntekijän käytettävissä, eikä sitä siirretä edelleen.

Tietyissä tapauksissa myös työmatkakorvaukset voivat olla verovapaata tuloa, samoin tietyt sosiaalietuudet. Verovapaista tuloista määrätään tarkemmin tuloverolaissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa