Minilex - Lakipuhelin

Tarjouspyyntö julkisissa hankinnoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarjouspyynnön perusteella tarjoajat laativat tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia esittämään kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa.

Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava kaikki tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä. Siinä on kuitenkin oltava ainakin hankinnan kohteen määrittely, josta tulee käydä ilmi hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset, viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen, määräaika tarjousten tekemiselle. Samoin tarjouspyynnöstä on käytävä ilmi kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava sekä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava. Tarjousten arviointi- ja valintaperusteiden tulee myös ilmetä tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö ei saa olla ketään syrjivä eikä suosiva. Tarjouspyyntöä ei saa laatia siten, että vain tietty tarjoaja täyttäisi valintaperusteet.

Tarjouspyyntö pitää lähettää kaikille tarjoajille yhtä aikaa. Jos jokin tarjoaja saa tarjouspyynnön ennen muita, on kyse muiden tarjoajien syrjinnästä. Myös tarjouspyynnön sisällön tulee olla kaikille samanlainen. Tarjouspyyntöä ei saa muuttaa hankintaprosessin ollessa kesken. Jos tarjouspyyntö on epäselvä tai puutteellinen, voidaan sitä tietyin edellytyksin täydentää tai selventää tarjousaikana.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa