Minilex - Lakipuhelin

Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tarjouspyyntö ja tarjous ovat tarkoitettu lopullisiksi. Näin ollen tarjouksia ei saa muuttaa tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä on oikeus, mutta toisaalta myös velvollisuus sulkea pois ne tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia. Esimerkiksi, jos tarjouksesta puuttuu tarjouspyynnössä edelletettyjä teknisiä vaatimuksia koskeva seloste, on se suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on myös hylättävä jos se on saapunut liian myöhään tai on puutteellinen.

Tarjoajien on itse varmistettava, että heidän tarjouksensa vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä, ja kiellettyä onkin tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen muuttaminen tarjouspyyntöä vastaavaksi, kun määräaika on jo kulunut loppuun. Tarjouskilpailuun osallistuvien muiden tarjoajien kannalta olisi epäreilua, jos tarjouskilpailuun pääsisi mukaan myös sellainen tarjous, joka ei vastaa tarjouspyyntöä. Toisaalta hankintayksikön tulee varmistautua siitä, että tarjous todella on tarjouspyynnön vastainen, jos se aikoo hylätä kyseisen tarjouksen.

Lähtökohta on siis, että tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee hylätä siltä istumalta. Joissain tilanteissa hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajaa täsmentämään tarjouksen yksityiskohtia. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun tarjouspyyntö on ollut joiltain osin tulkinnanvarainen, ja tästä syystä hankintayksikön on saatava selvennystä tarjoajalta. Hankintayksikön pyyntö tarjouksen täsmentämisestä ei saa missään tilanteessa kuitenkaan vaarantaa tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei ensinnäkin saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa omaa tarjoustaan. Toiseksi on huomioitava, että lisätiedot on toimitettava kaikille tarjoajille yhdenmukaisella tavalla, jotta selvennyksen hankkiminen olisi mahdollista.

Tarjoaja voi siis tulla suljetuksi hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos hankintayksikölle lähetetty tarjous ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Näin ollen tarjous ei pääse siihen hankintamenettelyn vaiheeseen mukaan, jossa tapahtuu tarjouksien vertailu ja lopullinen valinta. Pääsääntöisesti hankintayksiköllä ei ole harkinnanvaraa tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen poissulkemisen suhteen, sillä yleensä tällaiset tarjoukset suljetaan yksiselitteisesti hankintamenettelyn ulkopuolelle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »