Minilex - Lakipuhelin

Tarjouspyynnölle asetetut vaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintamenettelyssä on turvattava tarjousten tekijöiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Vaatimus koskee luonnollisesti tarjouspyynnön laatimista, sillä hankintayksikön on laadittava se niin selkeästi, että tarjouspyynnön perusteella tehtyjä tarjouksia voidaan vertailla keskenään ilman suurempia ongelmia. Tarjouspyyntö täydentää hankintailmoitusta; jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua.

Tarjouspyyntö on tärkeä vaihe hankintaprosessia. Pääsääntö on, että tarjouspyyntö on oltava kirjallinen, muuta poikkeuksen tähän tekevät kansallisen hankintojen neuvottelumenettelyt ja suorahankinnat tietyin edellytyksin. Tarjouspyyntöä ei tarvitse kyseisissä hankintamenettelyissä tehdä kirjallisesti esimerkiksi silloin, jos kirjallinen menettely ei perustellusti ole tarkoituksenmukaista, kuten erityisen kiireellisissä hankinnoissa. Jos tarjouspyyntöä tai tarjouksia ei ole laadittu kirjallisesti, on tarjoajien kanssa käytävistä neuvotteluista kuitenkin pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät menettelyn kulkuun ja tarjoajien asemaan vaikuttavat tiedot.

Tarjouspyyntö on toimitettava avoimessa menettelyssä viipymättä sitä pyytäneille toimittajille tai saatettava saataville sähköisiä menettelytapoja käyttäen. Tarjouspyyntö on toimitettava muissa hankintamenettelyissä menettelyyn valituille ehdokkaille samanaikaisesti. Tarjouspyynnön sisällöllekin on asetettu tiettyjä vaatimuksia, josita voit lukea Minilexin Tarjouspyynnön sisältö julkisissa hankinnoissa -artikkelista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa