Minilex - Lakipuhelin

Tarjoukseen liitettävät asiakirjat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia liittämään tarjoukseen erilaisia asiakirjoja. Jos tarjouspyynnössä edellytetään tietyn asiakirjan toimittamista, on tämä toimitettava, jotta tarjous on tarjouspyyntöä vastaava. Yleensä asiakirjoja pyydetään, jotta hankintayksikkö voi tehdä vertailua tarjoajien tai ehdokkaiden välillä tai jotta hankintayksikkö voi arvioida, täyttääkö ehdokas tai tarjoaja tietyt kriteerit, jotta tämä voitaisiin hyväksyä mukaan hankintamenettelyyn. Tietenkin tarjoajat saavat itse sisällyttää tarjoukseen tarpeellisina pitämiään asiakirjoja, joilla se pyrkii esimerkiksi todistamaan osaamistaan tai muuten erottumaan edukseen tarjoajien joukosta.

Tarjoukseen liitettävät asiakirjat voivat liittyä moniin eri asioihin. Asiakirjat liittyvät monesti tarjoajan pätevyyteen, ammattitaitoon tai muuten soveltuvuuteen. Tällöin tarjoukseen liitetään esimerkiksi tarjoajan tilinpäätökset ja muut taloudellista tilannetta kuvaavat asiakirjat, teknistä osaamista selventäviä asiakirjoja tai tiettyjä rekisteriotteitteita.

Asiakirjojen vaatiminen ei saa olla tarjoajia syrjivää, kuten sellaisten tietojen vaatiminen, joita tarjoaja ei ole voinut varautua esittämään niiden epätyypillisyyden vuoksi. Huomattavaa on myös se, että hankintayksiköllä on oikeus pyytää tarjoajilta tai ehdokkailta lisäselvityksiä ja muita asiakirjoja, jos tarjoajan esittämä materiaali on jollain tavoin puutteellinen. Mitään velvollisuutta hankintayksiköllä tähän ei ole, joten vastuu asiakirjojen ja selvitysten riittävyydestä on tarjoajalla. Hankintayksikön on muistettava myös asiakirjojen suhteen salassapitovelvollisuus niissä tapauksissa, joissa asiakirjojen sisältönä on yrityssalaisuuksia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa