Minilex - Lakipuhelin

Pakolliset vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisella on oikeus vähentää pakolliset vakuutusmaksut ansiotuloistaan. 

Vähennyskelpoisia maksuja ovat lakisääteinen työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut. Vähennykset tehdään puhtaasta ansiotulosta.

Verovelvollisen oman taikka hänen puolisonsa eläkevakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, ettei saman vakuutuksen maksuja ole vähennetty elinkeinotulosta taikka maatalouden tulosta.

Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vähennetään sen puolison ansiotuloista, joka on vaatinut vähennystä. Vaatimus tulee esittää ennen vähennysvuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä. Vähennystä ei aina voida tehdä siten, kuin puolisot ovat sitä vaatineet. Tällöin se tehdään ensisijaisesti sen puolison tuloista, jonka valtionverotuksen puhtaan ansiotulon määrä on suurempi.

Edellä mainittu pätee myös yrittäjien eläkelain sekä maatalousyrittäjien eläkelain mukaisiin eläkevakuutuksiin siinä tapauksessa, että niiden ottaminen ei ole pakollista työtulon vähäisyyden tai viljelmän koon johdosta. Sama koskee vastaavaa ulkomaista eläkevakuutusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa