Minilex - Lakipuhelin

Päättämisen seuraamukset: Työttömyysetuuden vaikutus korvauksen määräämiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työttömyysetuudella tarkoitetaan joko kansaneläkelaitoksen maksamaa perusturvaa tai työttömyyskassan maksamaa ansioturvaa. Tukien saaminen ei periaatteessa vaikuta työnantajan maksaman korvauksen määrään, sillä työnantajalla on täysi korvausvastuu työntekijän työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Työnantaja, joka on laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen, joka on johtunut työnantajan tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä, työnantaja on tällöinkin määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Määrätystä korvauksesta siltä osin kuin se on korvausta työntekijälle ennen tuomion julistamista tai antamista menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaeduista on vähennettävä työntekijälle kyseiseltä ajalta maksettu työmarkkinatuki, 75 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta ja 80 prosenttia kansaneläkelaitoksen maksamasta peruspäivärahasta työttömyyden ajalta.

Tuomioistuin voi tehdä korvauksesta säädettyä pienemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen kokonaan tekemättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista. Tuomioistuimen on velvoitettava työnantaja maksamaan korvauksesta vähennetty rahamäärä työttömyysvakuutusrahastolle tai kansaneläkelaitokselle.

Tukien maksamistilanteessa työnantajan onkin siis korvattava maksettu tuen määrä sen maksaneelle laitokselle eli esimerkiksi työttömyysvakuutusrahastolle. Näin ollen työnantajan korvausvastuu ei pienene maksetun etuuden vuoksi. Toisaalta työntekijäkään ei voi saada kaksinkertaista hyötyä perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysetuuden osuus voidaan ottaa huomioon korvausta määrättäessä, eikä työntekijä voi saada samalta ajalta työttömyysetuutta ja työnantajan maksamaa korvausta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa