Minilex - Lakipuhelin

Onko julkisen hankinnan keskeyttäminen mahdollista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa sitä, ettei hankintayksikkö saata jo aloitettua hankintaprosessia loppuun. Hankintayksikkö sen sijaan tekee päätöksen, jolla prosessi keskeytetään. Julkisen hankinnan keskeyttäminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, sillä hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankinnan keskeyttämisen syytä arvioidessa tulisi hankintayksikön kiinnittää esimerkiksi huomiota siihen, vaikuttaako keskeyttämispäätös syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Myös on huomioitava, että kyseinen päätös perustuu todellisiin syihin: hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta (esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamista varten tehtävät "hankinnat") ei olisi hyväksyttävää.

Käytännössä hankinnan keskeyttämistä arvioidaan usein kotimaisen sekä EU:n oikeuskäytännön pohjalta. Oikeuskäytännössä, joka on varsin laaja, hankinnan keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti. Hankinta on voitu keskeyttää esimerkiksi sen vuoksi, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi. Hyväksyttäviä syitä keskeytykselle on myös rahoitustilanteen muuttuminen sekä hankinnan kohteen tai tarpeen muuttuminen hankintamenettelyn aikana, Jos hankinnan keskeyttämisellä on pyritty kiertämään lakia tai estämään tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa, ei hankintaa ole saanut tällöin keskeyttää.

Hyvin tärkeää on muun muassa muistaa ottaa huomioon hankintaa keskeyttäessä unionin oikeuden perussäännöt, kuten syrjinnän kiellon sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Hankintayksikön on lisäksi muistettava, että hankinnan keskeyttämisestä on tehtävä kirjallinen päätös, jossa on hankinnan keskeyttäminen on perusteltava yhtä huolellisesti kuin "tavallisessa" hankintapäätöksessä. Keskeyttämispäätöksestä on siis käytävä ilmi esimerkiksi keskeyttämiseen vaikuttaneet olennaiset seikat peristeluineen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa