Minilex - Lakipuhelin

Moottorisahavähennys ja metsurivähennys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ansiotulosta saa tehdä moottorisaha- ja metsurivähennykset.

Verovelvollinen, joka on käyttänyt moottorisahaa tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran valmistamisessa, metsänraivaustyössä tai muussa metsänraivaustyöhön verrattavassa työssä, on oikeutettu vähennykseen. Tällaisesta työstä saadun palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneeksi vähennettäväksi menoksi katsotaan sahan käytöstä aiheutuneina kustannuksina 30 prosenttia kyseisen palkkatulon määrästä. Verovelvollinen voi myös vaatia vähennettävän määrän olevan 40 prosenttia tästä palkkatulosta.

Jos sahan käytöstä on aiheutunut suurempia menoja, voidaan tulonhankkimis- tai säilytysmenoksi laskea nämä todelliset menot. Vähennys tehdään tällöin verovelvollisen esittämän selvityksen perusteella.

Vähennykseen tehdään lisäys, mikäli verovelvollisen edellä tarkoitettu palkkatulo on vähintään yksi kolmasosa hänen tuloistaan. Siinä tapauksessa tämän palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneiksi menoiksi katsotaan lisäksi 5 prosenttia kyseisen palkkatulon määrästä. Määrä voi kuitenkin olla enintään 240 euroa. Tätä kutsutaan metsurivähennykseksi.

Vähennyksen suuruuteen vaikuttaa myös jos verovelvollinen on metsä- tai muussa ajossa käyttänyt hevosta ja ajovälineitä tai traktoria. Siinä tapauksessa tulonhankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneina kustannuksina 60 prosenttia metsäajosta ja 50 prosenttia muusta ajosta saadusta palkkatulosta.

Jos hevosen ja ajovälineiden tai traktorin käyöstä on aiheutunut tätä suurempia kustannuksia, voidaan verovelvollisen esittämän selvityksen perusteella menoiksi todelliset menot.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa