Minilex - Lakipuhelin

Mitä on pidettävä pääomatulona ja miten sitä verotetaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa tulot jaetaan kahteen tulolajiin; ansiotuloon ja pääomatuloon. Tulolajien erottaminen on tärkeää, sillä ansio- ja pääomatuloa verotetaan eri tavalla.

Pääomatuloksi katsotaan lähtökohtaisesti sellainen tulo, joka on kertynyt muun varallisuuden tuottamana. Tarkemmin määriteltynä pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.

Pääomatuloa ovat esimerkiksi korkotulo, osinkotulo, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot sekä luovutusvoitto. Pääomatuloa on niin ikään jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.

Pääomatulosta maksetaan veroa valtiolle. Kuntien oikeus pääomatulojen verotuksen tuottoon otetaan huomioon jaettaessa verotuloja. Pääomatulosta maksettavan veron suuruus on 30 %. Pääomatulon korotettu tuloveroprosentti on 34 %. Korotettua tuloveroprosenttia käytetään silloin, kun verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa.

Kuten ansiotuloistakin, myös pääomatuloista on mahdollista tehdä omat vähennyksensä. Osa vähennyksistä tehdään viran puolesta, toisia taas on osattava itse vaatia. Siitäkin syystä verolainsäädännön tunteminen on tärkeää. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa