Minilex - Lakipuhelin

Mitä on luovutusvoitto?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Luovutusvoitoksi kutsutaan omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta syntyvää voittoa. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno ja luovutusvoiton hankkimisesta syntyneet menot.

Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa tarkemmin säädetyllä tavalla. Luovutusvoitto on sen verovuoden tuloa, jona kauppa tai vaihto on tehty. Jos luovutusvoitto on negatiivinen, kyseessä on luovutustappio.

Kaikkea voittoa ei kuitenkaan pidetä luovutusvoittona. Osakeyhtiölaissa mainitun vaihtovelkakirjan vaihtamista yhtiön osakkeisiin ei pidetä luovutuksena, kuten ei myöskään vastaavasti mainittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden merkintäoikeuden käyttämistä eikä osakevaihtoa, ellei laista muuta johdu.

Osakeyhtiön verotuksessa luovutukseksi ei katsota yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutusta. Termiinisopimuksesta syntynyt voitto puolestaan rinnastetaan omaisuuden luovutusvoittoon.

Osa luovutusvoitoista on säädetty joko kokonaan tai osittain tuloverosta vapaiksi. Voitto voi tietyin edellytyksin olla verovapaata esimerkiksi kotina käytettyä asuntoa myytäessä. Voit kysyä lisää luovutusvoiton verotuksesta lakimiehiltämme.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa