Minilex - Lakipuhelin

Mitä on luovutusvoitto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luovutusvoitoksi kutsutaan omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta syntyvää voittoa. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno ja luovutusvoiton hankkimisesta syntyneet menot.

Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on veronalaista pääomatuloa tarkemmin säädetyllä tavalla. Luovutusvoitto on sen verovuoden tuloa, jona kauppa tai vaihto on tehty. Jos luovutusvoitto on negatiivinen, kyseessä on luovutustappio.

Kaikkea voittoa ei kuitenkaan pidetä luovutusvoittona. Osakeyhtiölaissa mainitun vaihtovelkakirjan vaihtamista yhtiön osakkeisiin ei pidetä luovutuksena, kuten ei myöskään vastaavasti mainittuun optiolainaan liittyvän osakkeiden merkintäoikeuden käyttämistä eikä osakevaihtoa, ellei laista muuta johdu.

Osakeyhtiön verotuksessa luovutukseksi ei katsota yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutusta. Termiinisopimuksesta syntynyt voitto puolestaan rinnastetaan omaisuuden luovutusvoittoon.

Osa luovutusvoitoista on säädetty joko kokonaan tai osittain tuloverosta vapaiksi. Voitto voi tietyin edellytyksin olla verovapaata esimerkiksi kotina käytettyä asuntoa myytäessä. Voit kysyä lisää luovutusvoiton verotuksesta lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa