Minilex - Lakipuhelin

Minkälainen tulo on merityötuloa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Merityötulo on palkkatuloa, joka ansaitaan laivanisännän tai Verohallinnon määräämän muun vastaavan työnantajan palveluksessa.

Määritelmän mukaan tulo saadaan työskentelystä aluksella, joka on bruttovetoisuudeltaan vähintään 100 rekisteritonnia sekä jota käytetään ulkomaan liikenteeseen tai verovuoden aikana pääasiassa rannikkoliikenteeseen.

Aluksen on oltava Liikenneviraston tai sen lukuun toimivan tai muun laivanisännän alus, jota käytetään viranomaisen tilaamissa tehtävissä merialueella. Vaihtoehtoisesti alus voi olla Ahvenanmaan maakunnanhallituksen alainen alus, paitsi jos kyseessä on lautta, joka välittää yleisen tien liikenteen vesistön yli. Merityötuloksi katsotaan niin ikään kalastusaluksessa tehdystä työstä suoritettu, saaliin suuruudesta riippuvainen palkkio.

Merityötuloa ei ole sellainen tulo, joka saadaan työstä, jonka henkilö tekee aluksessa sen ollessa satamassa, ilman että matkaisi aluksen mukana.

Merityötuloa ei ole myöskään pelkkä tilapäinen tarkastus-, huolto tai luotsaustyö, eikä mikään niihin rinnastuva työ. Määritelmän ulkopuolelle jää myös se tulo työstä, joka tehdään huvialuksessa tai aluksessa, jossa työskentelee vakituisesti vain työnantajan perheenjäseniä. Merityötuloa ei ole valtiolle kuuluvassa puolustus- tai rajavartiotehtäviin käytettävässä aluksessa tehtävä työ.

Määritelmällä on merkitystä siksi, että merityötulon perusteella voi saada verovapaita korvauksia. Merityötulojen on vastattava lain mukaista määritelmää verovapauden saavuttamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa