Minilex - Lakipuhelin

Mikä on kynnysarvo?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kynnysarvo tarkoittaa yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoidun arvion pohjalta määrittyy myös se, soveltuuko kyseiseen hankintaan kansallinen menettely vai EU-menettely. Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Jos määritellyt kynnysarvot ylittyvät, on hankinta kilpailutettava. Kynnysarvon suuruus kiinnittyy hankinnan laatuun.

Kansalliset kynnysarvot määritellään kansallisessa lainsäädännössä ja EU-kynnysarvot perustuvat GPA-sopimukseen (Maailman kauppajärjestö WTO:n julkisia hankintoja koskeva kansainvälinen sopimus) sekä komission antamaan asetukseen. EU-kynnysarvoja tarkistetaan kahden vuoden välein, kun taas kansalliset kynnysarvot muuttuvat kansallisin lainsäädäntötoimin.

Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- tai palveluhankinnoissa, suunnittelukilpailuissa sekä palveluja koskevissa käyttöoikeussopimuksissa 30 000 euroa. Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden sekä eräiden työvoimahallinnon koulutuspalvelujen yhteishankintojen osalta kynnysarvo on 100 000 euroa sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa 150 000 euroa.

EU-kynnysarvot ovat 137 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnoissa ja 211 000 euroa muiden kuin näiden keskushallintoviranomaisten tavara- ja palveluhankinnoissa. Rakennus- ja käyttöurakoissa EU-kynnysarvo on 5 278 000 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa