Minilex - Lakipuhelin

Mikä on julkinen hankinta?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Julkinen hankinta tarkoittaa hankinnan kohteen ostamista tai hankkimista vastaavanlaisella toimenpiteellä. Julkisia hankintoja ovat esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden ostaminen, vuokraaminen, leasing ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttaminen.

Eräiden hankintayksiköiden hankinnat ovat julkisia hankintoja. Tällaisia hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset sekä valtion liikelaitokset.
sekä julkisoikeudelliset laitokset, jotka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Näillä hankintayksiköillä on kilpailuttamisvelvollisuus. Arvoltaan hyvin vähäiset hankinnat voidaan kuitenkin tehdä ilman kilpailuttamista.

Hankintaa ei pidetä julkisena hankintana, jos se on salassa pidettävä tai sen toteuttaminen edellyttää lakiin perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä tai jos valtion keskeiset turvallisuusedut sitä vaativat. Hankinta ei ole julkinen myöskään, jos sen kohde soveltuu pääasiallisesti sotilaalliseen käyttöön. Samoin kansainväliset hankinnat, jotka tehdään jonkin erityismenettelysäännöstön, kuten kansainvälisen sopimuksen tai kansainvälisen järjestön määrittelemän erityismenettelyn nojalla, eivät ole julkisia hankintoja. Myös palvelusten osalta on poikkeuksia julkisen hankinnan määritelmään. Palveluhankintoja, jotka koskevat esimerkiksi kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla tai näihin liittyviä oikeuksia, televisio- ja radiotoiminnan harjoittajien ohjelmia, välimies- ja sovittelupalveluja tai työsopimuksia, ei katsota julkisiksi hankinnoiksi.

Kun on selvitetty, että hankkijana on jokin hankintayksikkö, siirrytään tarkastelussa seuraavaan vaiheeseen. Pohditaan, onko kyseessä todella julkinen hankinta. Julkisen hankinnan tunnistaminen ei ole aina yksiselitteistä. Kysymyksessä voi olla myös muunlainen hallintotoiminta tai yksityisoikeudellinen toiminta. Jos kunta esimerkiksi palkkaa työntekijän, ei kyse ole julkisesta hankinnasta. Julkiset hankinnat täytyy kilpailuttaa. Koska hankintojen rahoittaminen tapahtuu julkisilla varoilla, on tärkeää, että ne toteutetaan mahdollisimman edullisesti ja toisaalta myös avoimesti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »