Minilex - Lakipuhelin

Metsätalouden tulo on pääsääntöisesti pääomatuloa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Metsän myynnin tuottamaa tuloa kutsutaan metsätalouden tuloksi.

Metsätalouden tulo on pääsääntöisesti pääomatuloa. Poikkeuksena tähän on hankintakauppaan sisältyvä hankintatyön arvo, joka verotetaan ansiotulona. Hankintakaupalla tarkoitetaan puutavaran myyntiä, jossa metsänomistaja on sopinut puutavaran toimittamisesta.

Veronalaista pääomatuloa on ensinnäkin pystykaupasta saatu tulo. Pystykauppa tarkoittaa verovelvollisen omassa metsässä kasvavan runkopuun hakkuuoikeuden ensimmäisestä vastikkeellisesta luovutuksesta saatua tuloa. 

Veronalaista pääomatuloa on myös hankintakaupalla myydystä runkopuusta valmistettavasta tai valmistetusta puutavarasta saadun tulon pääomatulo-osuus. Tällaista puutavaraa ovat esimerkiksi tukit, pylväät, kuitupuut, halot sekä hake. Hankintakaupalla saadun tulon pääomatulo-osuus lasketaan vähentämällä puun myyntitulosta hankintatyön arvo.

Metsätalouden pääomatulona pidetään niin ikään metsästä saatua vakuutuskorvausta tai muuta korvausta. Metsätalouden pääomatuloksi luetaan myös metsätalouteen saadut tuet ja avustukset. Lisäksi yksityistalouden käyttöön otetun tai toiseen tulolähteeseen siirretyn puutavaran kantoraha-arvo tai käypä arvo ovat pääomatuloa.

Verovelvollinen saa ottaa omaan kulutuskäyttöönsä puutavaraa ilman, että sen arvo olisi veronalaista tuloa. Esimerkiksi lämmitykseen käytetystä puutavarasta ei tarvitse maksaa pääomatuloveroa. Myös rakentamiseen tai korjaamiseen voi ottaa verovapaasti puutavaraa. Edellytyksenä tosin on, että korjattava tai rakennettava rakennelma tai rakennus ei ole verovelvollisen oma asunto tai muullakaan tapaa henkilökohtaisessa käytössä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa