Minilex - Lakipuhelin

Maatilatalouden vähennyskelvottomat menot


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kaikki menot eivät ole vähennyskelpoisia maatilatalouden verotuksessa.

Maatalouden tulosta vähennyskelpoisia menoja eivät ole verovelvollisen puolisolle maksetut palkat, eläkkeet ja muut etuudet. Myöskään etuudet, jotka on maksettu verovelvollisen lapselle tai muulle perheenjäsenelle joka ei ennen verovuoden alkua ole täyttänyt 14 vuotta eivät ole vähennyskelpoisia.

Toisekseen vähennyskelpoisia menoja eivät ole verovelvollisen tai hänen perheensä asuntona käytetystä rakennuksesta, rakennelmasta tai sen osasta aiheutuneet menot. Tämä koskee myös hankinta- ja perusparannusmenoja sekä lämmityksestä aiheutuneita menoja.

Vähennyskelpoisia eivät ole myöskän maatalouden tuotteina suoritetut luontoisedut, verovelvollisen tai hänen perheensä yksityistalouden hyväksi tehdystä työstä johtuneet menot, eivätkä sakot, seuraamusmaksut ja muut sanktionluonteiset maksuseuraamukset.

Vähennyskelpoiset menot luetellaan erikseen maatilatalouden tuloverosta annetussa laissa. Voit kysyä tarkentavia kysymyksiä lakimiehiltämme. 

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa