Minilex - Lakipuhelin

Maatalouden tulosta vähennyskelpoiset menot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maatalouden tulosta on mahdollista vähentää tiettyjä menoja.

Maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot vähennetään tuloista ensimmäisenä. Vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa maataloudessa työskennelleille henkilöille rahana maksetut palkat sekä heidän sekä heidän omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avustukset, verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä pakollisesta eläkevakuutuksesta suoritetut maksut sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella suoritetut maksut ja maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetut ryhmähenkivakuutuksen maksut.

Lisäksi vähennyskelpoisiksi menoiksi katsotaan muun muassa tilalla olevien rakennusten ja rakennelmien sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston ja laitteiden hankinta- ja perusparannusmeno, tilalla olevien rakennusten ja muun maatalousomaisuuden vakuutusmaksut ja tilalla olevien rakennusten ja rakennelmien sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden ja muiden vastaavien korjauksesta ja kunnossapidosta johtuneet menot.

Niin ikään vähennyskelpoisia menoja ovat maataloutta varten hankittujen siementen, lannoitteiden, rehujen, poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hankintamenot, maataloutta varten hankittujen kotieläinten hankintamenot, maatalousmaan, rakennusten koneiden, kaluston ja laitteiden sekä muiden tuotantovälineiden vuokrat ja kiinteistövero siltä osin, kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.

Tulonhankinta- ja säilytysmenot vähennetään sen verovuoden tuloista, jonka aikana ne on suoritettu. Sen sijaan kotieläinten hankintamenot voidaan vähentää vuotuisin poistoin, jos verovelvollinen niin vaatii. Myös hankinta- ja perusparannusmenojen vähentämisestä on omat sääntönsä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa