Minilex - Lakipuhelin

Luovutustappio voi olla verotuksessa vähennyskelpoista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuutta luovutettaessa voi syntyä luovutustappiota.

Luovutustappion saa vähentää luovutusvoitoistaan verovuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.

Mitä tahansa luovutuksessa syntynyttä tappiota ei voida vähentää verotuksessa. Esimerkiksi tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta aiheutunut tappio ei ole vähennyskelpoista luovutustappiota. Luovutustappiona ei voi myöskään vähentää tappiota, joka syntyy luovutettaessa sellaista omaisuutta, jonka yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa. Vastaava luovutusvoitto olisi nimittäin verovapaata. Samoin menetellään, kun on kyse asunnon luovutuksesta syntyneestä tappiosta, jos asunnon luovutusvoitto olisi ollut verovapaata. Tällä tarkoitetaan oman asunnon luovutusta, sillä sen luovutusvoitosta ei tarvitse maksaa tuloveroa.

Luovutustappioon rinnastetaan vakioidun option raukeaminen ja vakioidusta termiinisopimuksesta aiheutunut tappio, vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen raukeaminen tai siitä aiheutunut tappio. Lisäksi luovutustappioon voidaan rinnastaa sellainen arvopaperin arvonmenetys, joka on lopullinen konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa