Minilex - Lakipuhelin

Kotitalousvähennys soveltuu myös vapaa-ajan asuntoon


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä. Sama pätee verovelvollisen käyttämään vapaa-ajan asuntoon. Tätä kutsutaan kotitalousvähennykseksi.

Kotitalousvähennysoikeus koskee myös työtä, joka on tehty verovelvollisen vanhempien, hänen puolisonsa taikka edesmenneen puolisonsa vanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Sama pätee ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon.

Tietyt etuudet voivat estää kotitalousvähennyksen tekemisen. Kotitalousvähennystä ei myönnetä, mikäli välittömästi samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli tai muuta vastaavaa laissa tarkemmin määriteltyä tukea. Vähennystä ei niin ikään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, mikäli asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä verovelvollisen itse tekemästä työstä. Vähennystä ei myönnetä myöskään, jos työn on tehnyt verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Kotitalousvähennyksen määrä on enintään 2 400 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa. Vähennyksen enimmäismäärä on henkilökohtainen.

Kotitalousvähennyksestä voit kysyä lisää lakimiehiltämme.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa