Minilex - Lakipuhelin

Kotitalousvähennyksen peruste ja vähennyksen tekeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kotitalousvähennyksellä tarkoitetaan vähennystä, joka tehdään asunnon tai vapaa-ajan asunnon hyväksi tehdystä työstä. Verovelvollisella on oikeus vähentää verosta osa käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamastaan määrästä. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitaloustyö tai hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö.

Verovelvollinen saa vähentää verotuksessaan kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamansa työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 20 prosenttia maksamastaan palkasta.

Verovelvollinen saa vähentää myös kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta työkorvauksesta 50 prosenttia, edellyttäen, että työstä on maksettu ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaisen toiminnan harjoittajalle. Myös tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 50 prosenttia.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään sekä ansio- että pääomatuloista maksettavista veroissa niiden määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen, mutta ennen alijäämähyvitystä.

On mahdollista, että vähennys ylittää määrältään valtion tuloveron määrän. Tällöin se tehdään kunnallisverosta, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa.

Puolisoille kotitalousvähennys myönnetään siten kuin he ovat vähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verouksen päättymistä vaatineet. Jos puolisot vaativat vähennystä samojen kustannusten perusteella, myönnetään vähennys ensisijaisesti sille puolisolle, jonka ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettava valtion tulovero on vähennysten jälkeen suurempi.

Siltä osin kuin kotitalousvähennystä tai osaa siitä ei voida vähennystä vaatineella puolisolla tehdä, vähentämättä jäänyt määrä voidaan vähentää hänen puolisonsa veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi vähennetty, jos hän olisi itse sitä vaatinut.

On tärkeää huomata, että jos puolisot ovat muuttanut verovuonna tai aiemmin pysyvästi erilleen, puolisoa koskevia säännöksiä ei sovelleta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa