Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin tiedoksianto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on annettava tiedoksi viimeistään sen tekijän kuoltua. Tiedoksianto perillisille tapahtuu haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Testamentin tiedoksiannosta vastaa sen saaja. Useimmiten testamentti toimitetaan perillisille kirjeitse, jonka yhteydessä toimitetaan lomake, jossa pyydetään hyväksymään testamentti. Testamentti voidaan toki antaa perillisille tiedoksi jo testamentin tekijän elinaikana.

Vaikka keskinäinen testamentti sääntelee nimenomaan puolisoiden keskinäisiä suhteita, eivät he voi määrätä aivan rajoittamattomasti omaisuudestaan. Testamenttausvaltaa rajoittaa etenkin perillisten oikeus lakiosaan. Usein keskinäisiin testamentteihin otetaan myös toissijaismääräys, jolla määrätään kenelle omaisuus tulisi menemään molempien puolisoiden kuoleman jälkeen. Jotta perilliset voivat valvoa oikeuttaan lakiosaan, myös keskinäinen testamentti tulee antaa heille tiedoksi. 

Jos perillistä ei jostain syystä tavoiteta keskinäisen testamentin lakiosavaatimus voidaan tehdä kuuluttamalla siitä virallisessa lehdessä. Itse testamentin tiedoksiantoa varten tiedoksiantoa pakoilevalle henkilölle voidaan hakea edunvalvojaa, jolle testamentti annetaan tiedoksi. 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa