Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin hyväksyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan yleensä kahden henkilön molemminpuolista määräystä siitä, että toisen testamenttiosapuolen kuoltua toinen saa tämän omaisuuden. Yleisimpiä keskinäiset testamentit ovat aviopuolisoiden välillä, mutta myös muut henkilöt voivat tehdä keskinäisiä testamentteja. Keskinäisiin testamentteihin sisältyy usein myös toissijaismääräys eli maininta siitä, kuka omaisuuden saa molempien osapuolten kuoltua. Keskinäisiä testamentteja koskevat kuitenkin samat säännökset kuin muitakin testamentteja. Siten keskinäiset testamentit voidaan esimerkiksi hyväksyä samoilla tavoilla kuin muutkin testamentit.

Testamentin hyväksymisellä tarkoitetaan käytännössä testamentin moiteoikeudesta luopumista ja mahdollisesti myös lakiosasta luopumista. Jos perittävän kuoleman jälkeen tehtävän hyväksymisen katsotaan koskevan näitä molempia, puhutaan kokonaishyväksymisestä. Kun testamentin hyväksyvänä perillisenä on rintaperillinen, jolla on oikeus lakiosaan, suositeltavaa onkin tehdä hyväksymisilmoitus selkeästi. Tämä on tarpeen, jotta tiedetään, koskeeko hyväksyminen näitä molempia seikkoja vai ainoastaan moiteoikeudesta luopumista. Jos muuta ei näytetä, hyväksymisen on katsottu koskevan näitä molempia. Puolisoiden välisissä keskinäisissä testamenteissa, joissa perillisenä on puolisoiden yhteinen rintaperillinen, tulkintaolettama on käännetty kuitenkin toisin päin: hyväksyminen ei tarkoita lakiosasta luopumista, ellei näin erityisesti mainita. Lakiosaa on kuitenkin vaadittava kuuden kuukauden määräajassa.

Testamentin hyväksyminen perittävän kuoleman jälkeen on vapaamuotoinen toimi, kunhan hyväksyminen on todistettavissa. Testamentin voi kuitenkin hyväksyä myös testamentintekijän eläessä. Tällöin hyväksyminen on tehtävä kirjallisesti ja ilmoitus on osoitettava testamentintekijälle. Hyväksyjä siis luopuu moiteoikeudestaan. Hänellä on tällöin pääsääntöisesti kuitenkin oikeus hyväksymishetken lakiosaansa vastaavaan korvaukseen, jos hän on lakiosaperillinen. Testamentin voi hyväksyä myös pysyttelemällä passiivisena kuusi kuukautta testamentin tiedoksiannon jälkeen, sillä moitteen tekemisen määräaika umpeutuu. Myös lakiosavaatimus on esitettävä saman määräajan kuluessa, joten kuuden kuukauden passiivisuus tiedoksiannosta johtaa kokonaishyväksyntään. Jos sinulla on kysyttävää keskinäisen testamentin hyväksymiseen liittyen, neuvoa saat soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa