Minilex - Lakipuhelin

Kenellä on oikeus muutoksenhakuun julkisissa hankinnoissa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee, eli asianosainen. Tällainen asianosainen on se, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Yleensä kyseeseen tulee alalla toimiva yrittäjä/ yritys, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjous hyväksytyksi, jos hankintamenettely olisi ollut lainmukainen. Oikeudellisen intressin edellytys täyttyy yleensä, kun asianosainen toimii hankintaan liittyvällä alalla, varsinkin silloin, kun on kyse hankinnan kilpailuttamisen laiminlyönnistä.

Niissä tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan ja muutenkin menetellyt lainmukaisesti, valituksen voi tehdä vain, jos yrittäjä on antanut tarjouksen tarjouskilpailussa tai jos yrittäjä on voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan kilpailutukseen. Huomattavaa on myös, että ehdokas, joka ei ole päässyt jatkoon tarjouskilpailun aikaisemmasta vaiheesta, ei voi hakea muutosta hankintamenettelyn jatkovaiheista.

Asianosaisen lisäksi muutosta voivat hakea eräät viranomaistahot tietyissä hankintaa koskevassa asiassa, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö union valvontamenettelyä koskevassa asiassa. Lisäksi on muistettava, että markkinaoikeuteen voi pääsääntöisesti valittaa vain niissä tapauksissa, joissa hankintoihin liittyvät kansalliset kynnysarvot täyttyvät. Poikkeuksen tähän tekee vahingonkorvausvaatimukset, joiden "areenana" on toimivaltainen alioikeus (käräjäoikeus).

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa