Minilex - Lakipuhelin

Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen elinkeinotoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koneiden ja kaluston sekä muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoa voidaan vähentää poistoina. Poistot tehdään menojäännöksestä yhdessä erässä. Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä.

Menojäännös saadaan selvillä lisäämällä ensin verovuoden aikana käyttöön otetun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot aikaisemmin käyttöön otetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomiin hankintamenoihin.  Lopuksi summasta vähennetään irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuoden aikana saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet.

Jos käyttöomaisuuden hankintameno on enintään 850 euroa, kyseessä on pienhankinta. Tällöin voidaan irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistaa kokonaan sinä verovuonna, jona se on otettu käyttöön. Tämä tehdään vain, jos verovelvollinen sitä itse vaatii. Samoin toimitaan, jos käyttöomaisuuden taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta. Pienhankintoina saadaan kuitenkin vähentää yhteensä enintään 2 500 euroa verovuotta verovuoden aikana.

Verovelvollinen voi vaatia poistoa ammattimaiseen liikenteeseen käytetyn auton hankintamenosta. Poisto tehdään sinä verovuonna, jona auto on otettu käyttöön. Poisto voi olla suuruudeltaan enintään 25 prosenttia. Kahtena seuraavana verovuotena se voi olla enintään 20 prosenttia ja sen jälkeisinä verovuosina enintään 15 prosenttia.

Patentin sekä muun vastaavan, voimassaoloajaltaan rajoitetun erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin 10 vuoden ajalla. Toinen vaihtoehto on tehdä poistot verovelvollisen todennäköiseksi osoittamana kymmentä vuotta lyhyempänä taloudellisena käyttöaikana. Sama pätee myös sellaiseen erikseen luovutettavissa olevaan aineettomaan oikeuteen, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa