Minilex - Lakipuhelin

Julkiset hankinnat ja lainsäädäntö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita, joiden tilaajana on valtion tai kunnan viranomainen tai muu julkisyhteisö. Julkisia hankkijoita ovat esimerkiksi julkisen sektorin alaiset hankintayksiköt, kuten valtio, kunnat ja niiden alaiset organisaatiot sekä peruspalveluiden tuottajat, kuten vesi- ja energialaitokset, julkinen liikenne ja valtion liikelaitokset.

Julkisia hankintoja säännellään niin kotimaisella kuin EU- tasolla. Kotimainen julkisia hankintoja sääntelevä yleislaki on laki julkisista hankinnoista eli hankintalaki. Peruspalveluista on annettu erillinen laki: laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Lisäksi on olemassa sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annettu laki, jossa säädetään tarkemmin sähköisistä hankintamenettelyistä.

Myös EU-tasolla on kiinnitetty luonnollisesti huomiota julkisiin hankintoihin. EU onkin säätänyt monia aiheeseen liittyviä direktiivejä, kuten hankinta-, valvonta- ja oikeussuojadirektiivit. On kuitenkin muistettava, että lainsäädäntömme on sopusoinnussa kyseisten direktiivien kanssa. Myös Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa ovat valtiot tehneet julkisiin hankintoihin liittyvän sopimuksen (GPA-sopimus), joka on myös tietyissä tilanteissa otettava huomioon, kun ollaan tekemisissä julkisten hankintojen kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa