Minilex - Lakipuhelin

Invalidivähennys tuloverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtionverotuksen invalidivähennys on yksi tuloverotuksessa tehtävistä vähennyksistä.

Verovelvollisella on oikeus tehdä invalidivähennys, jos hänellä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta. Haitan suuruutta kuvataan haitta-asteella ja ilmaistaan prosentteina.

Jos haitta-aste on 100 prosenttia, verovelvollisen valtiolle maksettavasta ansiotuloverosta vähennetään 115 euroa. Mikäli kyseessä oleva haitta on vähäisempi, mutta haitta-asteen voidaan katsoa olevan vähintään 30 prosenttia, voidaan verovelvollisen ansiotuloverosta vähentää prosenttimäärää vastaava osuus 115 eurosta.

Haitta-aste voidaan määrätä myös ilman erillistä selvitystä. Pakolliseen eläketurvaan perustuvaa työkyvyttömyyseläkettä verovuonna saaneen henkilön haitta-aste on 100 prosenttia. Jos eläke on myönnetty osaeläkkeenä, katsotaan haitta-asteen olevan 50 prosenttia. Verovelvollinen voi halutessaan tehdä selvityksen haitta-asteen suuruudesta. Siinä tapauksessa haitta-aste voidaan selvityksen perusteella katsoa suuremmaksikin. Oikeustyökyvyttömyyseläkkeen mukaiseen invalidivähennykseen säilyy myös sen jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke on muuttunut vanhuuseläkkeeksi.

Voi olla, että verovelvolliselle ei ole määrätty tuloveroa tai se ei riitä valtionverotuksen invalidivähennyksen tekemiseen. Siinä tapauksessa vähennys tai vähentämättä jäänyt määrä vähennetään verovelvollisen puolison tuloverosta. Tämä edellyttää sitä, että kyse on tuloverolain määritelmän mukaisesta puolisosta.

Myös kunnallisverotuksessa on mahdollista tehdä invalidivähennys. Kunnallisverotuksen invalidivähennystä koskevat säännöt poikkeavat edellä mainituista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa