Minilex - Lakipuhelin

Henkivakuutuksen ja henkilövakuutuksen verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkivakuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on saajalleen veronalaista pääomatuloa. Muun henkilövakuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on veronalaista ansiotuloa laissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Henkivakuutuksella tarkoitetaan sellaista vakuutussopimusta, jossa on sovittu vakuutetusta ja edunsaajasta. Lisäksi vakuutussopimuksen on kuuluttava laissa tarkemmin määriteltyihin henkivakuutusluokkiin. Myöskään eläkevakuutusta ei pidetä henkivakuutuksena.

Henkivakuutussuorituksena pidetään säästösummaa. Lisäksi tällaiseksi suoritukseksi katsotaan vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla saatua määrää sekä arvoa, joka on luettu vakuutuksenottajan hyväksi silloin, kun vakuutus muutetaan toisenlaiseksi vakuutukseksi. Tällaista arvoa kutsutaan lainsäädännössä muutosarvoksi.

Henkivakuutukseen perustuvasta vakuutussuorituksesta on veronalaista vain vakuutuksen tuotto, jos lain määräämät edellytykset täyttyvät. Ensinnäkin vain tuotto on verotettavaa tuloa, jos vakuutussuoritus vakuutussopimuksen mukaan maksetaan säästösummana eli kertasuorituksena. Suoritus voidaan maksaa myös useampana eränä jos se maksetaan lyhyemmältä ajalta kuin kahden vuoden aikana vakuutetun saavutettua määräiän. Toisekseen edellytetään, että vakuutussuoritus tulee vakuutussopimuksen mukaan vakuutuksenottajalle itselleen tämän ollessa vakuutettuna. Vakuutussuoritus voi edellytykset täyttäen tulla myös vakuutuksenottajan puolisolle, vakuutuksenottajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevalle perilliselle, ottolapselle tai tämän rintaperilliselle, kasvattilapselle taikka puolison lapselle.

Myös henkivakuutuksen tuoton laskemisesta on oma sääntönsä. Tuotto lasketaan siten, että vakuutussuorituksesta vähennetään maksettujen vakuutusmaksujen yhteismäärä. Tuottoa laskettaessa yhteismäärään lasketaan ainoastaan maksut, jotka on maksettu saaman vakuutussopimukseen sisältyvästä säästöhenkivakuutuksesta, sekä säästöhenkivakuutukseen liittyvästä kuolemanvaravakuutuksesta maksetut maksut. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa