Minilex - Lakipuhelin

Hankintayksikön määrittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintayksiköllä tarkoitetaan sellaista tahoa, jonka täytyy kilpailuttaa hinnaltaan suuret tavara-, palvelu- tai rakennushankintansa hankintalainsäädännön mukaisesti. Hankintayksikkö voi vain poikkeuksellisesti tehdä hankintansa ilman kilpailutusta (suorahankinta). Hankintayksikön käsite on laaja. Hankintayksiköllä tarkoitetaan muun muassa valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisia, evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä niiden seurakuntia ja muita kirkkolaissa tarkemmin sanottuja viranomaisia. Hankintayksikköjä ovat myös valtion liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta yllä luetelluilta hankintayksiköiltä.

Valtion viranomaisia ovat muun muassa keskus-, alue- ja paikallishallinnon viranomaiset. Tällöin esimerkiksi ministeriöt virastoineen ja laitoksineen, eduskunta, ELY-keskukset ja tuomioistuinlaitos ovat velvoitettuja noudattamaan hankintalainsäädäntöä julkisissa hankinnoissaan. Vastaavasti myös kuntien viranomaiset, kuten kunnanvaltuustot ja -hallitukset, lautakunnat ja kuntayhtymät ovat pääsääntöisesti velvoitettuja kilpailuttamaan hankintansa.

Hankintalainsäädäntö koskee toki muitakin julkishallinnon toimijoita, kuten julkishallinnon oikeushenkilöitä. Periaatteena on, että toimija katsotaan olevan hankintayksikkö, jos sen toiminnan luonne viittaa siihen, että sen olisi noudatettava julkisia hankintoja koskevia säännöksiä. On todettava, että tämä on joskus hyvin tulkinnallinen asia määriteltäväksi, sillä julkisen ja yksityisen toiminnan raja on joskus varsin häilyvä.

Julkishallinnon oikeushenkilö (esimerkiksi eräät julkisoikeudelliset laitokset), joka on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, johon ei liity teollista tai kaupallista luonnetta, on noudatettava julkisia hankintoja koskevia "pelisääntöjä" hankinnoissaan. Lisäksi edellytetään, että jokin edellä mainituista hankintayksiköistä, kuten valtion viranomaiset, liittyvät oikeushenkilön toimintaan esimerkiksi rahoituksen tai valvontavelvollisuuden kautta.

Lisäksi on mainittava, että on monia poikkeuksia, jolloin jonkin julkishallinnon toimijan ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan, ja siten sitä ei nimitetä varsinaisesti hankintayksiköksi. Tarvittaessa kannattaa kääntyä osaavan asiantuntijan puoleen, jos jokin julkisiin hankintoihin liittyvä seikka osoittautuu pulmalliseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa