Minilex - Lakipuhelin

Hankintapäätös on perusteltava ja annettava tiedoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun paras tarjous on löytynyt, hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen. Hankintapäätös sekä mahdolliset muut ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavat ratkaisut tulee perustella sekä tehdä kirjallisesti. Tällaisia tarjoajien ja ehdokkaiden asemaan vaikuttavia muita ratkaisuja ovat muun muassa ehdokkaan tai tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta tai päätös olla valitsematta ehdokasta jatkoneuvotteluihin tai puitejärjestelyyn. Hankintapäätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi, millä perusteilla se on tehty. Päätöksestä tulee ilmetä ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Päätöksessä, joka koskee puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan kilpailuttamista, on riittävää todeta seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa, jossa on noudatettava vähintään 21 päivän odotusaikaa hankintasopimuksen tekemisessä, päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi, minkä ajan kuluttua hankintasopimus voidaan tehdä.

Hankintayksikön ei tarvitse tehdä hankintapäätöstä suorahankinnasta, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Myöskään väliaikaisesta hankinnasta ei tarvitse tehdä tällaista kirjallista hankintapäätöstä.

Hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hankintayksikön yhteystieto sekä ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä, joissa selostetaan, miten ehdokas tai tarjoaja voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisuna.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa