Minilex - Lakipuhelin

Hankintapäätös on kirjallinen päätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös. Hankintapäätöksessä hankintayksikkö ilmoittaa hankintamenettelyn lopputuloksen ja päätökseen vaikuttaneet olennaiset seikat, kuten voittanen tarjoajan nimi, ehdokkaiden valintaperusteet ja niiden soveltamistapa. Päätös ei saa siis olla pelkkä toteamus, vaan se on perusteltava huolellisesti. Myös valitun tarjouksen hintatiedot on mainittava.

Perustelujen laajuus ja sisältö riippuvat hankinnan luonteesta ja siitä, mitä ratkaisuperustetta on ilmoitettu käytettävän. Esimerkiksi jos ratkaisuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta, on tarpeellista ilmoittaa, mitkä tarjoukset ovat olleet parhaat ja millä perusteella valittu tarjous on ollut muita tarjouksia parempi. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että hankintayksikön on annettava päätöksen perusteluja tiedustelevalle riittävät tiedot, jotta esimerkiksi tarjouskilpailun hävinnyt osapuoli voi arvioida, onko hankintapäätös tehty lain kirjainta noudattaen.

Lisäksi päätöksessä tulee olla valitusosoitus asian saattamisesta markkinaoikeuteen. Valitusosoituksella hävinnyt tarjoaja tai ehdokas voi hakea muutosta hankintayksikön päätökseen. Myös ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä (oikaisuohje) on liitettävä päätökseen. Hankintapäätös valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen on annettava tiedoksi kirjallisesti asianosaisille eli niille, joita asia koskee. Käytännössä päätöksestä ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti, mutta tavallista kirjettäkin voidaan käyttää tässä tapauksessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa