Minilex - Lakipuhelin

Hankintalainsäädännön päämäärät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintalainsäädännölle on asetettu useita erilaisia päämääriä. Ensinnäkin, julkisiin hankintoihin liittyvällä lainsäädännöllä kunnat, viranomaiset sekä muut hankintayksiköt velvoitetaan kilpailuttamaan tietyt hankintansa ja noudattamaan hankinnoissaan samoja periaatteita ja menettelysäännöksiä, esimerkkinä hankintojen avoimuutta koskevat lainkohdat. EU- oikeudellisesta taustasta johtuen hankintalainsäädännöllä pyritään yhteysmarkkinoiden avaaminen myös julkisissa hankinnoissa. Yhteisillä säännöksillä tavoitellaan tehokasta julkisten varojen käyttöä, laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä tasavertaisita kilpailua eri tarjoajien kesken julkisissa hankinnoissa. Julkisilla hankinnoilla on hyvin suuri merkitys kansantaloudessa, joten on tärkeää, että pelisäännöt ovat kunnolliset ja kaikille samat.

Hankintalainsäädännön keskeinen tavoite on siis kilpailun aikaansaaminen hankinnoissa ja tarjousmenettelyyn osallistuvien yhdenvertaisuuden turvaaminen puuttumalla epätasapuolisiin ja syrjiviin menettelytapoihin. Kilpailun lisääminen ja markkinoiden avaaminen seurauksena vähenee yleensä myös julkisista hankinnoista aiheutuvat kustannukset. Hankintasäännösten todellinen edunsaaja on siten veronmaksaja. Hankintalainsäädännössä tuodaan esille myös laadukkaiden hankintojen merkitys edullisen hinnan ohella. Usein ei nimittäin ole kannattavaa tarttua kiinni hinnaltaan halvimpaan tarjoukseen, joten lainsäätäjä on turvannut sen, että hankintayksikkö saa painottaa laatuun vaikuttavia seikkoja hankinnoissaan. Hinta-laatu -suhteen painottaminen on monesti varsin fiksua. Huomattavaa on lisäksi se, että ympäristönsuojelu on yksi hankintalainsäädännön päämääristä. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Näiden päämäärien kautta hankintalainsäädäntö pyrkii siihen, että myös hankintamenettelyn lopputulos on oikea, jolloin tehdyistä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin voittaa tarjouskilpailun. On haluttu, että julkisissa hankinnoissa päätöksiä ei tehtäisi henkilökohtaisten suhteiden tai muunlaisten "hyvä veli -verkostojen" pohjalta, vaan tavoitteena onkin, että aidosti paras tarjous voittaisi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa