Minilex - Lakipuhelin

Hankinnan kohteen määrittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarjouspyynnössä on käytävä selvästi ilmi hankinnan kohde. Selkeä kohteen määrittely on edellytys hankintamenettelyn onnistumiselle. Hankintayksikön on tiedettävä tarjouspyyntöä laatiessaan, mikä on hankinnan kohde, jaetaanko hankinta osiin ja onko tarjoajien mahdollista tehdä yhdistelmätarjouksia. Hankinnan kohdetta määriteltäessä tulee tarjouspyyntöön sisällyttää myös tarvittavat tekniset- ja muut laatuvaatimukset. Tavoitteena on näin luoda tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Hankinnan kohde ei saa jäädä epäselväksi potentiaalisille tarjoajille, koska tarjoajien tulee tarjouspyynnön perusteella pystyä laatimaan vertailukelpoinen tarjous.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa