Miten tehdään osakeanti kun 600m2 KiinteistöOY:llä omistamalla tontilla jäljellä rakennusoikeutta 200m2.

Tarkoituksena tehdä varastotila.

Entä jos rakennuslupa myönnetään vain 140m2 miten osakemäärän merkintä.

Ja siten että nyt 1/8 huoneiston ostajalla ei tule oikeutta uusien osakkeiden tuottoon tai myyntiin.

1 vastaus


1 vastausta

Ensimmäiseen kysymykseen oletan, että osakeannilla haluatte rahoittaa varastotilan rakentamisen. Tällöin teidän tulisi hyväksyä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä sellainen määrä uusia osakkeita luovutettavaksi, joiden arvolla pystytte kattamaan rakentamiskustannukset.
Jos rakennusluvan laajuudesta ei ole tietoa vielä, voitte tästä huolimatta toki toteuttaa osakeannin ja luonnollisesti voitte myös luovuttaa osakkeet merkittäväksi. Jos käy niin, että rakentaminen ei toteudu koko laajudessaan ja osa osakeannilla saadusta pääomasta jää tarpeettomaksi, niin voitte aina palauttaa sen omistajille osinkojen tai muun vapaan oman pääoman palautuksen muodossa. Tästä syystä osakeantipäätöksessä kannattaa sopia varojen sijoittamisesta vapaaseen omaan pääomaan eikä osakepääomaan.
Lisäksi voitte tarvittaessa hankkia tarpeettomaksi jääneet osakkeet takaisin niiden merkitsijöiltä osingon jakamisen sijaan. Tästä täytyy toki tehdä oma yhtiökokouksen päätöksensä.

Viimeiseen kysymykseenne vastaan seuraavaa. Teidän tulee tehdä osakeantipäätöksenne suunnattuna. Tällöin voitte sopia siitä, että vain osa yhtiön osakkeenomistajista on oikeutettuja osakeannilla luovutettavien osakkeiden merkintään. Päätökseen tarvitaan yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistö. Jos myöhemmin haluatte lunastaa takaisin osan suunnatulla osakeannilla luovutetuista osakkeista takaisin samoilta henkilöiltä, tulee teidän tehdä yhtiökokouksessa määräenemmistöpäätös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »