Talo ostettu 9 vuotta sitten, lainat puoliksi 50/50, avoero muutama kuukausi sitten ja nyt kumpikaan ei enää asu entisessä kodissa. Mies ostaisi minut ulos, mutta pilkkahinnalla (välittäjän mukaan talon arvo 250 000, mies suostuu maksamaan 200 000, johon en suostu). Kiristää, ettei sitten suostu myymään taloa ollenkaan ja jos vien asian oikeuteen, niin kulut vaan juoksee ja pitkä prosessi. Voiko hän pitkittää loputtomasti asunnon myyntiä tällä tavalla? Mitä voin tilanteessa tehdä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

kun omistatte talonne yhteisesti tulee sovellettavaksi laki eräistä yhteisomistussuhteista. Tämän lain mukaisesti yhteisomistajalla on aina oikeus saada yhteisomistussuhde puretuksi. Näin ollen yhteisomistaja voi yksinkin hakea oikeudelta päätöstä, jossa yhteisesti omistettu esine määrätään myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten.
Tuomioistuimen tulee tällöin määrätä, miten myyminen on toimitettava. Lähtökohtaisesti esine on määrättävä myytäväksi huutokaupalla, mikäli yhteisomistajat eivät ole toisin sopineet tai mikäli ei osoiteta, että se saataisiin edullisemmin kaupaksi muulla tavalla. Tuomioistuin voi yhteisomistajan vaatimuksesta myös vahvistaa alimman hinnan, jolla esine saadaan myydä.

Sinun ei tietenkään ole pakko suostua entisen avopuolisosi esittämään kauppahintaan, mutta on totta että ratkaisun saaminen oikeudelta kestää oman aikansa. Puolisosi ei kuitenkaan voi estää sinua saattamasta asiaa yhteisomistussuhteen purkamisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi. Riitaisissa tilanteissa se on usein myös ainoa keino yhteisomistussuhteen purkamiseksi. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että teillä molemmilla on oikeus käyttää yhteisesti omistamaanne taloa siihen asti, kunnes yhteisomistussuhde puretaan. Mikäli toinen estää tällaisen käytön, voi toisella omistajalla olla oikeus saada tämän johdosta korvausta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »