Testamentissa minulle määrättiin osakkeet edesmenneen asuntoon. Perunkirja on laadittu, mutta jakoa ei ole vielä tehty. Jostain syystä osakkeisiin on myöskin merkitty minut omistajaksi, vaikka niiden varmaan pitäisi olla kuolinpesän omistuksessa (?). Saan tällä hetkellä vastikelaskuja, eli asunnon isännöitsijän papereissa minä olen omistaja.

Onko minulla oikeus myydä asunto eteenpäin, vai tarvitaanko siihen joko jaon toteutuminen tai kaikkien pesän osakkaiden hyväksyntä? Jos tarvitaan hyväksyntä, tarvitaanko se vasta kauppakirjoja laatiessa ostajan kanssa, vai jo kiinteistövälittäjän toimeksiantosopimusta tehdessä?

Asunto tarvitsisi saada kaupaksi mahdollisimman nopeasti perintöveron maksamisen vuoksi.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Omaisuus josta testamentilla on määrätty, kuuluu kuolinpesälle niin kauan kunnes testamentti on pantu lainmukaisesti täytäntöön. Tällaisesta omaisuudesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat vastaavasti kuolinpesän vastuulle niin kauan, kuin omaisuuskin kuuluu pesälle.

Testamentin täytäntöönpano tapahtuu siten, että ensin testamentista tiedotetaan erikseen kullekin perilliselle. Jos kukaan perillisistä ei moiti testamenttia kuuden kuukauden sisällä sen tiedoksi saannista, tai jokainen perillinen erikseen sitoutuu olemaan moittimatta testamenttia, testamentti voidaan panna täytäntöön. Ja vasta tällöin testamentattu omaisuus sekä siitä aiheutuvat kustannukset siirtyvät testamentin saajalle.

Se, että testamentin saaja on merkitty perukirjaan omaisuuden haltijaksi, ei yksinään tarkoita että omaisuus kuuluu jo hänelle. Toisaalta se, että perinnönjakoa ei ole suoritettu, ei myöskään yksinään tarkoita että omaisuus välttämättä kuuluisi vielä kuolinpesään. Kun testamentti on täytäntöönpanokelpoinen, se voidaan täyttää erikseen muusta perinnönjaosta, eli osittaisena pesänjakona.

Niin kauan kuin omaisuus kuuluu kuolinpesään, kaikki omaisuutta koskevat toimenpiteet lähtökohtaisesti vaativat kaikkien perillisten tai mahdollisen pesänjakajan suostumuksen. Sitö vastoin kun testamentti on pantu täytäntöön, testamentin saaja päättää yksin testamentatusta omaisuudesta.

Tapauksessa keskeinen kysymys siis on: onko testamentti jo pantu täytäntöön laillisesti? Neuvoisin sinua selvittämään, onko testamentista tiedotettu kaikille perillisille ja onko testamentti sen jälkeen tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Mikäli testamentti ei ole täytäntöönpanokelpoinen, asunnon myyntitoimet edellyttävät kaikkien perillisten tai pesänjakajan suostumusta jo kiinteistövälittäjän toimeksiantosopimusta tehtäessä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »