Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiamiehen (esim. asianajajan) esteellisyys oikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Onko vastapuoleni lakimies esteellinen esiintymään oikeudessa, jos hän on joskus aikaisemmin toiminut oikeudessa minun avustajanani?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kysymyksestäsi ei käy ilmi, onko vastapuolesi lakimies asianajaja, lupalakimies vai julkinen oikeusavustaja. Tällä ei toki varsinaisesti ole suurta merkitystä, sillä kaikkia näitä ammattiryhmiä koskee samansisältöiset ammattieettiset ohjeet. Käsittelen vastauksessa pelkästään asianajajien esteellisyyttä, mutta on muistettava, että myös lupalakimiehiä (luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia) ja julkisia oikeusavustajia koskevat samat pelisäännöt.

Tähän tapaukseen liittyy parhaiten hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden esteellisyystilanteet. Asianajajien on nimittäin noudatettava hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, joissa asianajajan esteellisyydestä määrätään ohjeen 6. luvussa. Ohjeessa todetaan muun muassa, että asianajaja ei saa ottaa tehtävää entistä asiakastaan vastaan, jos tehtävän vastaanottaminen rikkoo lojaalisuusvelvollisuutta vastapuolena olevaa entistä asiakasta kohtaan, ellei asiakkaat anna suostumusta tehtävän vastaanottamiseen (ohjeen 6.2 kohta). Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet pitävät sisällään myös esteellisyyden liittyen salassapito- ja vaitiolovelvollisuuteen ja henkilökohtaiseen liityntään, mutta nämä nähdäkseni osaltansa liittyvät asianajajan lojaalisuusvelvollisuuteen, joten keskityn arvioinnissa lojaalisuusvelvollisuuden tuottaman esteellisyyden arviointiin.

Asianajaja ei siis voi ottaa tehtävää entistä asiakastaan vastaan, jos toimeksianto rikkoisi asianajajan lojaalisuusvelvollisuutta (ellei asianajaja saa suostumusta tähän). Entistä asiakasta kohtaan olevaan lojaalisuusvelvollisuuden laajuuteen ja kestoon tehtävän päättymisen jälkeen vaikuttavat muun muassa asianajajan asiakkaalleen hoitamien tehtävien laatu ja laajuus, asian merkitys asiakkaalle sekä asiakassuhteen kesto ja asiakkaan merkitys asianajajalle.

Tässä tapauksessa olisi siis muun muassa arvioitava, että minkälaisessa tapauksessa hän avusti Teitä aikaisemmin: arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi avustamisen kesto, asian merkittävyys, oliko kyseessä samanlainen aihepiiri/"tapaus" kuin nykyisessä oikeudenkäynnissä, kuinka kauan avustamisesta on kulunut aikaa jne.

Lojaalisuusvelvollisuuden arvioinnissa on otettava siis hyvin monenlaiset seikat huomioon, joten käytännössä on mahdotonta todeta annettujen tietojen perusteella, onko vastapuolen lakimies esteellinen aikaisemman asiakassuhteen perusteella. Tiivistettynä vastaus siis kuuluu, että vastapuolen lakimies on esteellinen tehtävässään, jos lakimies rikkoo tällöin entistä asiakastaan kohtaan olevaa lojaalisuusvelvollisuuttaan (ellei hän ole siis saanut uuteen tehtäväänsä liittyvää suostumusta entiseltä ja nykyiseltä asiakkailta).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »