Olen seurannut vierestä oikeudenkäyntiä. Olen ihmetellyt asiaa että syyttävä lakimies (kyse ei ole rikoksesta) lähettää jatkuvasti asiakkaansa syytteitä tarkistamatta onko niissä perää. Onko tämä normaalia? Siis syyttää voi mistä tahansa ilman todisteita ja niin että syytetty pystyy helposti todistamaan asiat valheiksi. Olen luullut että kukaan ei heittele omia olettamuksiaan käräjäoikeuteen asti varmistamatta niiden todenperää. Eikö lakimiehen etiikka vaadi tarkistamaan ja pyytämään todisteita syytteistä ennen kun laittaa niitä eteenpäin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lakimiehen on lakimiehen eettisten ohjeiden mukaan toimittava oikeudenmukaisesti ja tavoiteltava asiassa oikeudenmukaista lopputulosta. Käytännössä lakimies aloittaa asian hoitamisen asiakkaan antamien tietojen pohjalta, lakia noudattaen. Mikäli asiassa on heti nähtävissä, että vaatimus on perusteeton, on asiakasta tällöin tiedotettava asiasta. Aina vaatimuksen perusteettomuus ei ole kuitenkaan suoraan nähtävissä, vaan tarvitaan tuomioistuimen suorittama harkinta siitä, miten käsillä olevia seikkoja tai näyttöä tulee arvioida.

Lakimiehen tulee kuitenkin tehtävää hoitaessaan pyrkiä mahdollisuuksien mukaan sovinnolliseen ratkaisuun. Lakimiehen tulisi siis esimerkiksi olla yhteydessä vastapuoleen tai tämän avustajaan ennen asian viemistä tuomioistuimeen ja tiedustella, millainen näkemys vastapuolella on asiasta. Tällöin asiasta voidaan saada lisää tietoa, jonka perusteella voidaan todeta, että asian vieminen oikeuteen ei ole kannattavaa tai vaatimukselle ei ole muutoin perusteita.

Turhia oikeudenkäyntejä tulee siis pääsääntöisesti välttää. Mitään yleistä rajaa siihen, milloin asia on syytä viedä oikeuteen tutkittavaksi ja milloin ei, on hankala sanoa. Asiaa tulisikin aina arvioida tapauskohtaisesti esimerkiksi käsillä olevan asian ja siitä saatujen selvitysten sekä sovintomahdollisuuksien perusteella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »