Sain tiedoksiannon käräjäoikeuteen. Annoin vastineen päivää myöhässä. Kantajan antamat tiedot ovat osittain virheelliset. Onko mitään tehtävissä ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

vastauksessa oletetaan, että kyse on riita-asiasta, jossa sovinto on sallittu. (Sellaisia ovat kaikki riita-asiat, joissa on kyse ”vain” rahasta eikä esimerkiksi lapsen huollosta.) Jos vastaaja ei anna pyydettyä vastausta määräajassa, asian käsittelyä ei jatketa. Se ratkaistaan ns. yksipuolisella tuomiolla kantajan kanteen mukaisesti. Tästä poiketaan vain, jos kanne on selvästi perusteeton eli tuomari huomaa sen heti mielettömäksi.

Yksipuoliseen tuomioon voi kuitenkin hakea muutosta takaisinsaantihakemuksella. Se tehdään yksipuolisen tuomion tiedoksisaannin jälkeen, samalle käräjäoikeudelle. Hakemuksessa tulee kertoa, miltä osin tuomiota pitää muuttaa, ja millä perusteella. Takaisinsaantihakemuksesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:ssä.

Jos kyse sittenkin on rikosasiasta tai riita-asiasta, jossa sovintoa ei sallita, tilanne on hieman erilainen. Tällöin voitte tarkentaa kysymystä tai soittaa lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »