Mitä tehdään, jos tuomio on epäselvä ja tarvitsemme tuomion lauselman tulkintaa (riita-asia, sopimus). Lakimiehemme ei halua ottaa vastuutta ja käräjätuomari ohjasi hakemaan tulkintaa hovioikeudessa. Valituslupaa HO:lle ei ole myönnetty ja lakimiehemme toimeksianto päättyi. Meillä oli todella raskaita oikeudenkäyntikuluja ja selvisi sen lisäksi, että lakimiehemme neuvoja omana aikana oli virheellisiä ja meille kohtalokkaita. Tuntuu raskaalta etsiä uutta lakimiestä ja maksata vielä vaikka kuinka paljon, kun hänen ensin olisi tutkittavaa kahden oikeudenkäynnin viiden vuoden aineiston. Jos HO pitää tuomion selvänä, mitä tapahtuu, jos maallikkoina tulkitsemme ja sovitamme tuomion todelliseen tilanteeseen itse omaksi parhaaksemme. Pitäisikö tehdä omasta sovituksesta joku asiakirja? Kiitos.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Oikeudenkäymiskaaren lähtökohtana on, että tuomio on perusteltava. Perusteluista tulee selvästi käydä ilmi, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Perusteluissa on siis tuotava ilmi sekä faktaperusteet että oikeudelliset perusteet. Tuomion perusteluineen tulisi olla sellainen, että se on asianosaisten ymmärrettävissä. Muussa tapauksessa perustelujen voidaan mahdollisesti katsoa olevan puutteelliset. Tuomion ja sen perustelujen korjaaminen ja täydentäminen kuuluvat muutoksenhakutuomioistuimelle eli tässä tapauksessa hovioikeudelle. Oikeuskäytännössä juttuja on myös palautettu alempaan tuomioistuimeen, jos sen antaman tuomion perusteluissa on havaittu niin suuria puutteita, ettei muutoksenhakua ja sen käsittelyä mielekkäällä tavalla ole pidetty mahdollisena.
Oma-aloitteinen epäselvän tuomion tulkitseminen voi olla riskialtista. Vastapuoli voi nimittäin katsoa, että ette noudata tuomiota ja hakea tuomion täytäntöönpanoa. Ulosottoon johtava pakkotäytäntöönpano voi kuitenkin koskea ainoastaan suoritustuomiota (velvoitetaan suorittamaan jotakin tai kielletään tekemästä jotakin). Toki myös muut tuomiomuodot, eli vahvistustuomio (vahvistaa asianosaisten välisen oikeussuhteen olemassaolon tai sen, ettei sitä ole) ja muotoamistuomio (muuttaa olosuhteita), ovat asianosaisia sitovia ja vastapuoli voi vaatia tuomion noudattamista uudessa oikeusprosessissa.
Jos vastapuoli on samaa mieltä tuomion epäselvyydestä ja perustelujen puutteellisuudesta, voi sinänsä olla mahdollista, että esimerkiksi laaditte yhdessä uuden sopimuksen, joka määrittää tästä lähin teidän välisenne suhteet. Tällä tavalla ikään kuin sivuutatte epäselvän tuomion ja määrittelette sopimussuhteenne uudestaan aiemmasta suhteesta ja sitä koskevasta tuomiosta riippumatta. Tämän mahdollistaa Suomessa vallitseva sopimusvapaus. Uusi sopimus vaatii kuitenkin molempien osapuolien suostumuksen.
Ennen kuin ryhdytte mihinkään toimenpiteisiin, suosittelisin vielä kysymään neuvoa esimerkiksi lakipuhelimesta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »